Amerika vize türleri arasından seyahat amacına uygun olan kategori seçilmeli ve tüm adımlar buna göre atılmalıdır. Amerika Vize Merkezi ile Amerika vizesi başvurularınızı, konsolosluğun istediği düzende gerçekleştirelim!

Amerika Vize Türleri Nedir ?

A Vizesi : Yabancı Diplomatlar
A-1: Büyükelçiler, Bakanlar, Diplomatlar, Konsolosluk yetkilileri ve aileleri
A-2: Yabancı hükümetlerin diğer yetkilileri ile çalışanları ve aileleri
A-3: A-1 ve A-2 vizesi sahiplerinin yanında çalışan işçiler, hizmetçiler ve aileleri

B Vizesi: Turistler
B-1: İş amaçlı turist vizesi
B-2: Eğlence ve gezi amaçlı turist vizesi

C Vizesi: Geçiş yapan yolcular
C-1: Amerika bağlantılı seyahat edenlerin aldığı geçiş vizesi
C-2: Birleşmiş Milletler bölgesinden geçiş yapmaya yetkili yabancılar
C-3: Geçiş yapan yabancı hükümet yetkilileri, aileleri, hizmetçileri ve özel çalışanları
C-4: Vizesiz geçiş

D Vizesi: Ekip üyesi (gemi kaptanları, havayolları çalışanları türünden ekiplere verilen vizedir.)
D-1: Araç değiştirmeden ABD’ye varan ekip üyeleri
D-2: Araç değiştirerek ABD’ye varan ekip üyeleri

E Vizesi: Yatırımcı ve tüccarlar
E-1: Tüccarlar ile eş ve küçük çocuklarına verilen vizedir.
E-2: ABD’de yatırım yapan/yapacak olanlar ile, eş ve küçük çocuklarına verilir.

F Vizesi: Öğrenciler
F-1: Öğrencilere verilir.
F-2: F-1 vizesi sahibi öğrencinin eşi ve küçük çocuklarına verilir.

G Vizesi: Uluslararası örgütlere çalışan yabancı hükümet üyeleri
G vizesi: Uluslararası örgütlerde veya organizasyonlarda çalışan hükümet yetkililerine verilir.
G-1: Uluslararası organizasyona üye, tanınmış yabancı hükümetlerin başkanları, temsilcileri ile çalışanları ve ailelerine verilir.
G-2: Tanınmış yabancı hükümetlerin üyelerine ve diğer temsilcilerine verilir.
G-3: Uluslararası organizasyonlara üye olmayan ya da tanınmamış yabancı hükümet temsilcileri ve aile üyelerine verilir.
G-4: Uluslararası organizasyonların yetkilileri ve çalışanları ile ailelerine verilir.
G-5: G-1, G-2, G-3 ve G-4 vize sahiplerinin hizmetçileri veya kişisel çalışanlarına verilir.

H Vizesi: İşçiler
H-1B: Özellikli mesleklerde çalışanlar ile profesyonel geçici işçilere ve mankenlere verilir.
H-1C: Sağlık çalışanı sıkıntısının çekildiği yerlerde üç yıldan az bir zaman için çalışmaya giden hemşirelere verilir.
H-2A: Mevsimlik tarım işçilerine verilir.
H-2B: Geçici işlerde çalışan yetenekli ya da yeteneksiz işçilere verilir.
H-3: Stajerlere verilir.
H-4: H-1, H-2 ve H-3 vize sahiplerinin eşleri ve küçük çocuklarına verilir.

I Vizesi: Yabancı basın ve medya mensupları ile eşleri ve çocuklarına verilir.

J Vizesi: Değişim programlarına katılan ziyaretçilere verilir.
J-1: Değişim programı ziyaretçileri
J-2: J-1 vize sahibinin eşi ve çocukları

K Vizesi: ABD vatandaşlarının nişanlıları, eşleri ve çocuklarına verilir.
K-1: Amerikan vatandaşlarının nişanlılarına verilir.
K-2: K-1 vizesine başvuran nişanlıların çocuklarına verilir.
K-3: Amerikan vatandaşlarıyla evlenen kişilere verilir.
K-4: K-3 vizesine başvuran eşlerin çocuklarına verilir.

L Vizesi: Çok uluslu şirketlerde geçici olarak başka ofislere ya da Ana Merkeze çalışmaya gönderilenlere verilir.
L-1A: Yönetici ve müdürlere verilir
L-1B: Uzman çalışanlara verilir.
L-2: L-1 vizesine sahip kişilerin eş ve çocuklarına verilir.

M Vizesi: Mesleki kurs ve programlara katılanlara verilir.
M-1: Mesleki programlara katılan öğrencilere verilir.
M-2: M-1 vizesine sahip kişilerin eş ve cocuklarına verilir.

NATO Vizesi: NATO çalışanlarına verilir.
NATO-1: NATO’ya üye ülkenin sürekli başkan temsilcisi ve ailesine verilir.
NATO-2: NATO’ya üye ülkenin diğer temsilcileri ve ailelerine verilir.
NATO-3: NATO’ya üye ülkelerın resmi yetkilileri ve ailelerine verilir.
NATO-4: NATO’nun diğer yetkilileri ve ailelerine verilir.
NATO-5: NATO’nun misyonunda çalışan ama NATO-4 vizesine sahip olamayan uzmanlar ve onların bağımlılarına verilir.
NATO-6: NATO’ya üye ülkelerın sivil çalışanları ve ailelerine verilir.
NATO-7: NATO-1, NATO-2, NATO-3, NATO-4, NATO-5, AND NATO-6 vizesine sahip kişilerin hizmetlileri veya kişisel çalışanlarına verilir.

O Vizesi: Üstün yeteneğe sahip olan çalışanlara verilir.
O-1: Bilim, sanat, eğitim, iş ve spor alanlarda üstün yeteneğe sahip yabancılara verilir.
O-2: O-1 vize taşıyıcılarına destekleme anlamında refakat eden yabancılara verilir.
O-3: O-1 vize taşıyıcılarının aile üyelerine verilir.

P Vizesi: Sporcu ve Sanatçılara verilir.
P-1: Tek sporcu ya da spor takımı üyelerine verilir.
P-2: Eğlence grubu üyelerine verilir.
P-3: Karşılıklı değişim programlarına katılan sanatçı veya eğlendiricilere verilir.
P-4: P-1, P-2 ve P-3 vizesi sahiplerinin eş ve çocuklarına verilir.

Q Vizesi: Uluslararası kültürel değişim programı katılımcılarına verilir.
Q-1: Uluslararası kültürel değişim programı katılımcılarına verilir.
Q-2: İrlandalı Barış Süreci Kültür ve Eğitim programına katılanlara verilir.
Q-3: Q-2 vizesi sahiplerinin eş ve küçük çocuklarına verilir.

R Vizesi: Din adamlarına verilir
R-1: Din adamlarına verilir.
R-2: R-1 vizesi sahiplerinin eş ve çocuklarına verilir.

S Vizesi: Suçlarla ilgili şahitlik yapan ya da ihbar eden kişilere verilir.
S-5: Suç örgütleri ya da çetelerle ilgili önemli bilgileri ihbare eden kişilere verilir.
S-6: Terörizm ile ilgili bilgileri ihbare eden kişilere verilir.

T Vizesi: İnsan ticaretine maruz kalanlara verilir. T-1: İnsan ticaretine maruz kalanlara verilir.
T-2: İnsan ticaretine maruz kalanların eşlerine verilir.
T-3: İnsan ticaretine maruz kalanların çocuklarına verilir.
T-4: İnsan ticaretine maruz kalan 21 yaşından küçüklerin ebeveynlerine verilir.

North American Free Trade Agreement (NAFTA) Vizesi TN: ABD’ye ticaret amacıyla giden Kanadalı ve Meksikalılara verilir.
TD: TN vizesine sahip kişilerin eş ve çocuklarına verilir.
Vizesiz Geçiş
TWOV: Geçiş yapan yolcular ile ulaşım aracının ekibine verilir.

U Vizesi: Belli başlı suçların mağdurlarına verilir U-1: Belli başlı suçların mağdurlarına verilir.
U-2: U-1 vizesi sahiplerinin eşlerine verilir.
U-3: U-1 vizesi sahiplerinin çocuklarına verilir.
U-4: 21 yaşından küçük U-1 vizesi sahiplerinin ebeveynlerine verilir.